Mesologie

Mesologie

Op zoek naar gezondheid

Mesologie is een boeiende vorm van gezondheidszorg. Elke chronische klacht heeft een dieperliggende oorzaak en juist daar is de mesoloog naar op zoek. Eventuele verbanden worden gelegd waardoor deze vorm van geneeskunde vele malen verder gaat dan symptoombestrijding. Mesologie gaat op zoek naar werkelijke gezondheid, passend bij de unieke mens, uitgaande van het zelf-genezend vermogen, gebruik makend van verschillende genees- en zienswijzen. Daardoor kunnen we ook preventief werken; oftewel ‘voorkomen is beter dan genezen’.

Diverse lades die samen één kast vormen

Mesologie is als beeldspraak te vergelijken met een kast, zoals op onderstaande foto’s. Een kast bestaat uit verschillende onderdelen, maar het is pas een kast als al deze onderdelen op de goede manier met elkaar verbonden zijn en als een eenheid functioneert. Ditzelfde geldt voor Mesologie. De kennis is gehaald uit verschillende vakgebieden:

 • Reguliere Westerse Geneeskunde
  • Anatomie
  • Fysiologie
  • Pathologie
  • Neurologie
  • Psychologie
  • Voedingsleer
 • Traditionele Chinese Geneeskunde (TCM)
 • Ayurveda (India)
 • Fytotherapie
 • Gemmotherapie
 • Orthomoleculaire Geneeskunde
 • Homeopathie
 • Electro Fysiologische Diagnostiek

Een mesoloog is breed opgeleid. Al deze kennis wordt met elkaar verbonden. Er ontstaat een nieuwe eenheid en dát is Mesologie (kast). Dit geheel is méér dan de som der delen. Hierdoor is het mogelijk om iedere patiënt in zijn unieke totaliteit (holistisch) te onderzoeken én te behandelen.

Westerse Geneeskunde

Samenwerking wenselijk

Hieruit halen we de kennis van de anatomie, fysiologie, pathologie en neurologie. Hoe is een mens gemaakt, hoe functioneert het lichaam en hoe reageert het bij ziektes. We hebben ook kennis over psychologie en filosofie. Indien nodig of bij enige twijfel wordt er verwezen naar een reguliere (huis)arts of specialist. Doorverwijzing naar een osteopaat, diëtist, acupuncturist etc. behoort ook tot de mogelijkheden. Samenwerking met de reguliere Westerse Geneeskunde is wenselijk, wij staan daar zeker voor open.

Traditionele Chinese Geneeskunde (TCM)

 Vuur-Aarde-Metaal-Water-Hout

Deze geneeskunde komt uit China en is een veel oudere vorm van geneeskunde dan onze westerse. Het stamt uit de tijd dat het heel gebruikelijk was om als een mens ergens klachten had naar de totale mens te kijken; niet alleen naar het lichamelijke aspect maar tevens naar psychische, sociale, emotionele, existentiële aspecten.
Als onderzoeksmethode gebruiken wij de tong- en polsdiagnostiek. We integreren o.a. de theorie van de Vijf elementen, het Meridianenstelsel en het principe van Yin en Yang.

Ayurveda

Vata – Pitta – Kapha

Dit is de alleroudste vorm van gezondheidszorg die beschreven is, deze komt uit India. Bij deze geneeswijze wordt gekeken naar de mens als totaliteit. Volgens Ayurveda is iemand in evenwicht zodra de huidige tri dosha’s in evenwicht zijn met de oorspronkelijke geboorteconstitutie. Dezelfde klachten kunnen dus bij een ander mens totaal anders aangepakt worden. Vata- Pitta- Kapha zijn de dosha’s. Deze zijn naast de constitutie ook terug te vinden in type aandoeningen, de seizoenen, de disfuncties, de leeftijdsfase, de voeding etc. We maken gebruik van polsdiagnostiek en, daar waar wenselijk, van vragenlijsten. Daarnaast zijn er bepaalde andere kenmerken (bv hoe klinkt de stem van iemand, hoe dik of dun zijn de lippen etc.) ook van belang.

Orthomoleculaire Geneeskunde

Vitaminen en mineralen

De kennis die wij vanuit Orthomoleculaire geneeskunde gebruiken, heeft voornamelijk te maken met vitaminen en mineralen, vetzuren, enzymen en aminozuren. Welke zijn belangrijk voor welk deel van het lichaam, hoe worden ze opgenomen door ons lichaam en hoe zijn de verhoudingen onderling. Verbanden worden gelegd en daar waar nodig zullen we adviseren deze stoffen aan te vullen. Dit zijn de zogenaamde voedingssupplementen. Als het met voeding kan worden opgelost zal dat zeker geadviseerd worden.

Homeopathie

Similia Similibus Curentur

De werking van homeopathische middelen is gebaseerd op het gelijkheids- of similia-principe. Een aandoening kan worden bestreden met een zeer lage dosering van een natuurlijke stof, die in hogere doseringen dezelfde of gelijksoortige verschijnselen vertoont als de aandoening.

De kennis van de werking van homeopathische middelen berust op eeuwenlange ervaring.

Wij werken voornamelijk met enkelvoudige middelen in D6-D30 potenties.

 

Electro Fysiologische Diagnostiek (EFD)

Met een apparaat en een meetgriffel worden 80-100 punten op de huid gemeten. Deze bevinden zich voornamelijk op handen en voeten. Elk punt staat in directe relatie met een orgaan of een orgaandeel. De EFD geeft een totaalbeeld van het menselijk functioneren. Bij functiestoornissen in een bepaald orgaan zal de weerstand van het bijbehorende punt afwijken van de normaalwaarde. Het is via deze manier mogelijk disfuncties op te sporen. Tevens wordt naast diagnostiek de EFD ook gebruikt om middelen uit te zoeken en te controleren.

Mesologie ‘als Kast’

Hoe het allemaal samen werkt:

Een patiënt wordt lichamelijk onderzocht, het bewegingsapparaat, maar ook de organen (Westerse geneeskunde; viscerale diagnostiek). Vanuit zowel TCM als  Ayurveda wordt er standaard aan pols- en tongdiagnostiek gedaan. De mens wordt steeds als eenheid gezien (psychologie, TCM, Ayurveda, Homeopathie). Daarna wordt er een uitgebreid EFD onderzoek verricht, waar alle verkregen onderzoeksgegevens samenstromen.

Kitty van Gils 
Diessenseweg 13
5081 AE Hilvarenbeek
(Ingang is via Drogisterij Mevrouw Ooievaar)

06-54358104

info@kittymesologie.nl

KvK-nr: 17263328

Licentie bij VBAG en RBCZ